Uvodny banner

, ,

Kto sme?

Sme nezisková organizácia EDUCA n.o. so sídlom v Košiciach. Od roku 2005 úspešne realizujeme s celoštátnou pôsobnosťou aktivity v oblasti vzdelávania, pričom sa dlhodobo venujeme práve vzdelávaniu pedagogických zamestnancov. Našimi klientmi sú mnohé školské zariadenia, inštitúcie verejnej i štátnej správy, firmy i organizácie tretieho sektora. Naše kurzy sú pripravované a realizované v spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi.

Čo ponúkame?

Ponúkame Vám možnosť aj na Vašej škole odborne a rýchlo získať kredity, ktoré možete použiť na získanie kreditového príplatku alebo na vykonanie atestačnej skúšky. A to absolvovaním vzdelávania, alebo overením profesijných kompetencií bez účasti na vzdelávaní práve U nás - u poskytovateľa akreditovaného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Ponúkame Vám 9 zaujímavých vzdelávacích programov s celkovou dotáciou 85 kreditov. Čítajte viac.