Prihlásenie sa na overenie profesijných kompetencií

Prihlásenie sa na overenie profesijných kompetencií

(§ 35, ods. 6 zákona 317/2009 Z.z.)

 

Inštrukcie na obhajobu záverečnej prezentácie:

Pri overení profesijných kompetencií je záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Pre úspešné ukončenie získanie kreditov je potrebné, vypracovať a odovzdať výstupy z dištančnej časti vzdelávania, obhájiť záverečnú prácu formou prezentácie pred komisiou.


Kroky k prihláseniu na vzdelávanie:

  1. Stiahnuť si prihlášku pre cieľovú skupinu 1 ( Prihláška §35 ciel.skup_. 1.xls )                                                                                                                                        Stiahnuť si prihlášku pre cieľovú skupinu 2Prihláška §35 ciel.skup_. 2.xls )                                                                                                                                     Stiahnuť si prihlášku pre cieľovú skupinu 3 ( Prihláška §35 ciel.skup_. 3.xls )                                                                                                                                
  2. Vyplniť políčka ohraničené svetlozelenou
  3. Vyplnenú prihlášku poslať na mail info@kredityprevas.sk
  4. Vyplnenú prihlášku vytlačiť, podpísať a nechať potvrdiť vedeniu školy a donieť so sebou a obhajobu

 

Na záverečné preskúšanie pred skúšobnou komisiou si so sebou doneste:

  1. Vyplnenú a podpísanú prihlášku
  2. Tlačenú verziu vypracovaných výstupov z dištančnej časti vzdelávania
  3. Elektronickú verziu záverečnej prezentácie
  4. Tlačenú verziu záverečnej prezentácie zopnutú v ľavom hornom rohu (na prvej strane má byť uvedený Názov prezentácie a Meno prezentujúceho)
  5. Stanovenú výšku poplatku, alebo doklad o uhradení poplatku

Nachádzate sa tu